Flere vil være franchisetagere

jesper

Samarbejdet i en franchisekæde giver tryghed
Den nu næsten overstående finansielle krise haft den betydning, at franchising nu ofte får en 1. prioritet, når formen for egen virksomhed skal besluttes. Årsagen er naturligvis, at den økonomiske og erhvervsmæssige usikkerhed, som de fleste mærkede i årene fra 2007, har fået næsten alle til at overveje egen situation og egne muligheder. Resultatet er for manges vedkommende, at kæderne dominerer mere og mere og gør det sværere at drive sin egen lille virksomhed uden den støtte, som kædekolleger og kædekontor kan tilføre.
 
Det kan franchising tilbyde
Retten til at benyttet franchisegivers koncept til at drive sin lokale virksomhed efter, er den fordel, som franchisetager kan udnytte ved etablering af sin egen virksomhed. Samarbejdet med kolleger, der vil det samme, og støtten og vejledningen fra kædekontoret e tungtvejende fordele, som franchising tilbyder. Franchisetager skal naturligvis betale aftalte beløb for de fordele, han får, men får til gengæld tid og overskud til at koncentrere sig om ledelse, salg, service og lokal markedsføring, som er de aktiviteter, som oftest interesserer og som godt udført har omgående indflydelse på indtjeningen.
 
En gang franchisetager altid franchisetager  

Når franchisetalen efter et åremål ophører, går franchisetager i gang med et nyt koncept i en ny branche, fordi han det ikke er den ting eller den service, som franchisen omhandler, der afgør, om franchisetager får succes eller ikke. Derimod er det franchisetagers evne til at lede sit personale, til at servicere sine kunder i, under og efter salget samt til at udnytte kædens markedsføringsredskaber optimalt i sit lokalområde. Når franchisetager, forstår, at de ting er nøglen til succes, kan han opnå succes i vidt forskellige koncepter den ene gang efter den anden.    

To top