Fordele ved franchising

Der er mange gode grunde til at vælge at blive franchisetager, når du vil være selvstændig. Du er måske ikke klar til på egen hånd at skabe en ny virksomhed fra bar bund og vil gerne måske være i trygge rammer; Eller som mange erhvervsdrivende foretrækker du måske franchising, fordi du erkender, at arbejdet med et gennemprøvet koncept giver dig langt større mulighed for succes, end du ellers ville have.

Selvstændig i franchising er en god måde
Franchising er en god måde at blive iværksætter på. Du bliver oplært og får løbende støtte til drift indenfor en ramme af aftalte retningslinjer. Du får også mulighed for at skabe dig en langt bedre indkomst, end du kan opnå som lønmodtager i tilsvarende beskæftigelse.

Hjælp til eventuelt forretningssted
Som ny franchisetager i et veldrevet franchisekoncept får du typisk to muligheder: 1) Du kan få adgang til et færdigt forretningssted 2) Du får hjælp til at finde eller til at etablere din nye forretning. I sidste tilfælde får du hjælp, fordi franchisegiver har fast afprøvede retningslinjer for, hvor forretningsstedet skal være placeret, hvad det bør koste, og hvorledes det skal indrettes.

Omkostninger ved ny forretning
Omkostningerne til etablering af en ny franchiseenhed kender franchisegiver temmelig nøje, fordi franchisegiver har prøvet at etablere forretningsenheder flere gange før. På den måde får du fra starten styr på både processen og størrelsen af omkostningerne.

Undervisning og træning
En stærk fordel ved franchising er den træning i forretningssystemet, som du skal gennemføre, før du bliver sluppet løs med din egen franchise. Undervisning og træning i systemet er forskellig fra system til system. Kompleksiteten og kravet til udøvelsen er naturligvis vidt forskellig afhængigt af, hvilken forretningsform, det drejer sig om. Der er jo forskel på at drive franchising med et fastfood udsalgssted eller en rengøringsenhed.

Afprøvet koncept
Når du går i gang som franchisetager, gør du det på fundamentet af et grundigt afprøvet forretningskoncept, som du er blevet uddannet og trænet i. Det betyder ikke, at du fra dag et er fortrolig med konceptet, men at du ved, hvad der forventes af dig, og du ved, at din franchisegiver står klar til at hjælpe dig godt i gang. Du ved, at det produkt eller den ydelse, du sælger, er markedsrelevant. Derfor kan du koncentrere hele din indsats om at få dit salg og din service til at blive bedst mulig.

Billigere indkøb
Da franchisegiver oftest har flere forretningsenheder i sin kæde, kan han købe billigere ind, end du ville kunne som forretningsdrivende uden for en kæde. Som franchisetager kan du derfor regne med, at dine indkøbspriser er konkurrencedygtige, men du bør naturligvis altid kontrollere prisniveauet.

Hjælp til markedsføring
Marketing aktiviteter koster rigtig mange penge og er uhyre vigtige for en ny virksomhed. Det er et område, hvor du virkelig kan drage fordel af franchisegivers knowhow, metoder og værktøjer. Som franchisetager behøver du ikke opfinde den bedste måde at markedsføre din forretning på. Franchisegiver udvikler professionelle markedsføringsredskaber, som du kan rekvirere, og franchisegiver bistår dig i valget af de metoder, som du med fordel kan anvende.

Løbende bistand og sparring
I franchisekæden er der en fælles interesse i, at alle klarer sig bedst muligt. Derfor sikrer franchisegiver sig information om franchisetages udvikling igennem franchisetagers løbende indberetninger om omsætning og omkostninger. Med den viden kan franchisegiver lave sammenligninger af alle franchisetageres resultater (benchmarke) og hjælpe på områder, hvor en franchisetager tydeligvis har problemer med at få et godt resultat
.
Administrativ bistand
Efterhånden som digitaliseringen har vundet større indpas i virksomhedsstyringen, kan flere administrative rutiner med fordel udføres centralt. Det betyder, at franchisetagere i større omfang end før, ofte tilbydes aministativ service hos franchisegiver. Derved kan franchiseetager slippe for at bruge kræfter på de administrative opgaver, som de fleste franchisetagere ofte nedprioriterer i forhold til arbejdet med salg og service, der opfattes som værende hovedopgaven.

Kollegialt netværk
I franchising er alle franchisetagere i samme franchisekæde principielt lige, fordi de har indgået enslydende samarbejdsaftaler med franchisegiver. Der kan dog være forskelle på størrelsen af leasing-ydelser, husleje og andre betalinger, der hører til de forskelle, som franchisetagers forretnings beliggenhed, størrelse eller historie medfører. Kollegerne i franchisekæden er dit netværk med de samme udfordringer, de samme interesser og mål. Netværk består af ligesindede og er en af de stærkeste fordele, du får som franchisetager.

Klare vilkår for ophør
Franchiseaftaler indgås for bestemte perioder. Derfor indgås franchiseaftalen med helt fast aftalte vilkår for hvilke betingelser, der skal være gældende, når aftalen ophører som forudsat. Det betyder, at franchisetager ganske nøje ved, hvilke vilkår aftalen med franchisegiver ophører på.

Større mulighed for succes
De mange fordele og den omfattende støtte, som en franchise indebærer for franchisetager betyder, at franchisetager har langt bedre muligheder for succes, end hvis hun eller han driver virksomhed på egen hånd. Hvor kun omkring 30 % af selvstændige erhvervsdrivende overlever de første tre år, er overlevelsesraten i franchising omkring næsten tre gange så stor.

To top