Lov og ret

Der findes ingen specifik lovgivning for kædedrift eller for køb og salg af virksomhed, der er tilknyttet en frivillig kæde.

En række love af bredere karakter har imidlertid indirekte indflydelse på parternes løbende forhold og den aftale, der indgås med foreningens eller selskabets kædekontor.

Først of fremmest vil de almindelige regler om vedtagelse, fortolkning og tilsidesættelse af aftaler også finde anvendelse på kædeaftaler. Det er derfor vigtigt, at kædeaftalen er klart tydeligt formuleret og parternes rettigheder og forpligtelser er rimeligt afbalanceret. Alternativt risikerer parterne, at der efterfølgende opstår tvivl om, hvad der er aftalt, og domstolene har mulighed for at tilsidesætte eller ændre urimelige vilkår i aftalen.

Derudover vil lovgivningen omkring eksempelvis aktie- og anpartsselskaber, markedsføring, immaterialret, pantsætning, konkurs og fast ejendom også indirekte kunne få indflydelse på parternes forretningsforhold.

Hvis du har behov for juridisk rådgivning eller hjælp til at udvikle en franchise kontrakt, så kan du finde specialister indenfor området blandt de rådgivere vi I FranchiseHub har et samarbejde med.Se mere her
To top