Start af egen virksomhed

I Danmark givere det offentlig god rådgivning på internettet, hvor mange godt råd gives, mange hjælpemidler kan hentes og mange formularer downloades til udfyldning. Det hele finder du på www.virk.dk men du skal vide hvad og hvorfor.

Forretningsplan
I mange franchiseforhandlinger vil franchisegiver bede om at se din plan for, hvordan du vil starte din egen virksomhed. Med udgangspunkt i en et modelskema, som du får fra nogle franchisegivere eller med udgangspunkt i en opstillingsmåde, som du kan finde på www.virk.dk, skal du udarbejde planen for den virksomhed, du vil starte med beskrivelser af de ting, du vil gøre, det marked du vil servicere og måden, du vil gøre det på.

Budget for start af egen virksomhed
Med udgangspunkt i franchisegivers normtal for en gennemsnits franchise i hans kæde, må du vurdere hvor stor en omsætning, du vil kunne opnår igennem de første tre år med de omkostninger, der skal til for at nå den. Budgettet skal også indeholde en plan for, hvordan du kan finansiere den første tid og den skal vise, hvordan indgående pengestrømme kan finansiere udgående lønninger, varekøb mv.

Rådgivning

Det er en god idé at søge råd til gennemgang af franchisekontrakten, før du skriver den under og afhængigt af dine kvalifikationer er det oftest også klogt at søge råd os en revisor eller anden kompetent rådgiver, når du udarbejder dine budgetter og din forretningsplan. Næsten uanset, hvor dygtig man selv er, er der ofte ting, man selv overser, og som har betydning for resultatet. Jo mere omhyggelig du er, jo større chance har du får at blive en succesfuld iværksætter som franchisetager.

Selskabsform for start af egen virksomhed
Afhængigt af om du alene skal være ejer af din franchise, når du starter egen virksomhed, eller om I er flere, der sammen skal eje virksomheden og om størrelsen af den kapital, der skal indskydes, er skal formen for ejerskab besluttes og selskabskonstruktionen skal etableres før du erlægger den første betaling. Det er valget mellem personligt ejerskab, eller at eje igennem et anpartsselskab, aktieselskab, interessentskab eller et partsselskab der skal træffes. På www.virk.dk under fanen ”Vejledning” kan du informere dig om, de forhold, som du og din familie skal tage stilling til, når I vælger.

Ting du skal finansiere
For at blive iværksætter som franchisetager behøves penge. Du skal betale for franchiserettigheden og for rådgivning, investere i et lokale og dets indretning, inventar, en eller flere salgs-eller varebiler og du skal have en driftskapital, så du kan etablere et varelager, hvis det er nødvendigt, din egen og eventuelle medarbejderes løn i den første tid, hvor der i den nye forretning i nogen tid ikke er indkomst nok til at dække alt det.

Måden du finansierer din egen virksomhed på.

Kapitalen, som franchisetager selv har til rådighed er sjældent tilstrækkelig, og så må den nye virksomhedsejer ud at skaffe rest finansiering. Franchisegiver vil ofte igennem et leasingselskab kunne tilbyde en leasingordning for en del af det udstyr, der skal erhverves, og på varelageret kan franchisegiver sandsynligvis tilbyde en betalingsordning, der tager hensyn til den periode, der gør, før der er penge i kassen. De daglige omkostninger herunder lønninger og det penge, du selv skal bruge til din families underholdes, må du imidlertid låne penge til at finansiere. Det er den driftskapital, du skal bruge, og den må du i banken for at skaffe.

To top