Masterfranchiseaftaler

Aftaleparter
Normalt er der alene to parter i et franchiseforhold: franchisegiver og franchisetager. Franchisegiver kan imidlertid vælge at give en franchisetager ret til at udpege yderlige franchisetagere under sig. I sådanne tilfælde kalder man aftalen mellem den oprindelige franchisegiver og franchisetager for masterfranchiseaftalen, mens franchiseaftalerne i næste led (mellem masterfranchisetager og franchisetagerne) kaldes sub-franchiseaftaler.

International ekspansion
Konstruktionen med master- og sub-franchiseaftaler anvendes oftest, hvor franchisegiver ønsker at ekspandere franchisekonceptet til et nyt land. Da udpeges typisk en masterfranchisetager i det ny land, og denne udpeger så de enkelte franchisetagere under sig ved indgåelse af sub-franchiseaftaler. Sub-franchiseaftaler ses både med og uden masterfranchisegiver som aftalepart.

Grundlæggende aftaleelementer
Grundlæggende er de elementer, som er indeholdt i masterfranchiseaftalen de samme som i almindelige franchiseaftaler. Blot er der givet masterfranchisetager ret til at videreoverdrage retten til en række sub-franchisetagere.

 

To top