Hvad er franchise

Franchise eller franchising benyttes i driften af næsten alle typer virksomhed og ikke blot i detailhandlen eller fast food industrien, som mange tror.

Begrebet franchise eller franchising
Ordet franchising er internationalt på samme måde som for eksempel ”leasing”, “outsourcing” mv. er det og sprogligt betyder franchise frihed, ret, privilegium, koncession og lignende.  Franchise eller franchising anvendes overalt i verden og har ikke noget anerkendt dansk erstatningsord.

Hvad franchise betyder

Franchise betyder, at en person eller virksomhed, som råder over retten til et   forretningssystem, og som har bevist, at det er en succes, kan overdrage retten til at bruge den viden til en eller flere franchisetagere. Den viden, som franchisegiver overdrager, er franchisegivers knowhow, og den skal være detaljeret beskrevet i en manual. Franchisemanualen beskriver nøje, hvordan franchise forretningen skal ledes.

Populært fortalt
Franchise kan enkelt beskrives som den måde, hvorpå den franchisegiver, der ejer forretningssystemet, kan outsource eller uddelegere den kundeorienterede del af systemet til en samarbejdspartner. Partneren må bruge systemets handelsnavn i sin markedsføring men skal drive forretningen i eget navn i et bestemt område i en klart aftalt periode.

Succes med franchise

Franchise er nok verdens mest succesfulde forretningsform for virksomheder, der søger vækst på den mest sikre, rationelle, effektive og driftsøkonomiske måde. Det er også en af de mest stabile metoder til at forretningsudvikle, blandt andet fordi metoden bygger på det bedste fra begge parter i samarbejdet. Derfor er det også en rigtig god og rimelig sikker måde at blive selvstændig på.

Arbejdsdelingen i franchise

I franchise gør begge parter det, de er bedst til. Franchisegiver udvikler franchisekonceptet og franchisekæden, er kædens leder, underviser, træner, hjælper og ansvarlig for service til sine franchisetagere. Franchisetager Koncentrerer sig om markedsføring, indkøb, salg, personaleledelse og kundeservice efter de retningslinjer, der er anvist i manualen.

Uddelegering

Når en kæde drives med franchise som driftsform, er det udtryk for, at virksomheden har uddelegeret en del af forretningen. I stedet for selv at drive de enheder, der varetager kontakten med den endelige forbruger af det produkt eller den service, som franchisekæden tilbyder, er denne aktivitet uddelegeret til franchisetagere i et nært partnerskab.

Vækst

Franchise er i vækst over hele verden. Siden årtusind skiftet har franchising i Danmark også udviklet sig, og der opstår hele tiden nye franchisekoncepter af varierende kvalitet. Som i alle andre forretningsforhold er det tydeligt, at det som regel går godt for de koncepter, der er grundigt og etisk forsvarligt udviklet med respekt for de rammebetingelser, som gælder.

To top