Før du bliver selvstændig

Der er ingen sikkerhed for indkomst, når man er selvstændig heller ikke i franchising, for muligheden for at skabe omsætning og få overskud afhænger ikke blot af konceptet og kædestyrken eller hvor dygtigt du udfører dit arbejde, men også af mange forskellige forhold, som du ikke selv har indflydelse på. Samfunds udviklingen generelt, lønudviklingen hos dine kunder, politiske beslutninger og global uro er nogle af de forhold, som påvirker efterspørgslen efter produkter og services.

En stærk psyke som selvstændig
Hvis du ikke tidligere har været selvstændig, er der god grund til med din familie at overveje og drøfte, om I alle har den psyke, der er nødvendig for at kunne møde og imødegå de udfordringer, som omgivelserne byder erhvervslivets selvstændige. Kriser medfører ofte stor nedgang i omsætning og indtjening, og som selvstændig skal man have is i maven og positiv tænkning for at finde nye måder at skabe salg på.

Ansvarsdeling

Når I som familie er overbevist om, at I har den psykiske styrke, der skal til at blive selvstændig, bør I internt i familien drøfte den deling af ansvar for og arbejde i familien, som en ny erhvervsstatus vil medføre. Uanset om I begge skal arbejde i den nye franchiseforretning eller kun den ene af Jer, der skal være beskæftiget i virksomheden, vil det medføre ændringer i måden, I er familie på. Fælles fritid og ferier vil blive færre og kortere og arbejdsdagene længere. Der vil altid være arbejde, som skal udføres for forretningen uden for den normale arbejdstid og en god del af den psykiske kapacitet vil blive erobret af tanker, overvejelser og ideer om forbedring af forretningsdriften.

To top