Krav til franchisetager

Enhver rask og rørig person, der har orden i sin økonomi, og som har en opsparet kapital, kan principielt få en selvstændig tilværelse som franchisetager. Det forudsættes dog, at personen besidder nogle gode personlige egenskaber og har flair for salg og generel forretningsdrift, herunder har almindelig regnskabsforståelse.

Nødvendige personlige egenskaber
Forståelse for forretning eller gerne erfaring fra forretningsdrift er egenskaber, som sammen med lyst til og evne for salg og service behøves i ethvert franchisesystem. Det er jo netop franchisetager, som er frontfiguren i forholdet til kunderne. Herunder kan du finde nogle personlige egenskaber beskrevet, som en god franchisegiver vil lede efter hos dig

Et godt helbred 
Selvstændige erhvervsdrivende er sjældent syge. Med ansvaret for kunder, medarbejdere, varelager, økonomi mv. er den personlige forpligtelse til at leve op til ansvaret større end behovet for at lægge sig syg. Den indstilling styrker på sælsom vis immunforsvaret, men forudsætningen er naturligvis gode gener og en god fysik.

En positiv indstilling
At være positiv betyder at erkende ting, som de er, og så gøre noget ved dem med troen på, at det lykkes. Enhver med selvstændig virksomhed ved, at der opstår dårlige tider, hvor trangen til at give op er nærliggende, hvis ikke den positive indstilling bærer arbejdet videre i troen om, at det nok skal blive bedre, når blot man gør en ekstra indsats.

Vedholdenhed
Det er netop evnen til at blive ved med en positiv indstilling, der ofte gør forskellen på succes og fiasko. Når det gør ondt og det hele ser sort ud, er det den positive indstilling, der motiverer den selvstændige til at forsætte. I sportsverdenen er vinderen også den, der bliver ved med at træne, når de andre går hjem eller som fortsætter med at løbe, når de andre giver op.

Initiativ og handlekraft
Også i franchising er franchisetagers evne til at vise initiativ og handlekraft af stor betydning. Ofte det de små forskelle, der gør forskellen på, om det kommer til at gå godt eller skidt. Hvis omsætningen halter, hjælper det jo ikke blot at sidde og vente på bedre tider. Så må nye initiativer til. Der skal handles.

Gode lederegenskaber
De fleste franchisetagere vil have behov for medarbejdere for at kunne drive deres virksomhed. Derfor må franchisetager kunne lede arbejdet på en god og effektiv måde. I dag er det ikke nok at udstede ordrer. En leder må gå foran med det gode eksempel og må med empati kunne vise forståelse for medarbejdernes behov for bedst muligt at udvikle medarbejdernes ressourcer til fælles bedste.

Selverkendelse

Forståelsen af egne evner, svagheder og styrker er en forudsætning for at kunne sammensætte det gode team af medarbejdere og for at kunne søge den rigtige hjælp og støtte på områder og tidspunkter, hvor egne egenskaber ikke rækker fuldt ud.

Godt familieliv
Ro på hjemmefronten er afgørende for, at franchisetager kan yde sit bedste i virksomheden. Ellers går det ikke. Mangen en skilsmisse har medført fallit og økonomisk kaos. Derfor må franchisetagers familie være indstillet på, at franchisetagers liv som selvstændig stiller særlige krav til en fælles indsats. Familien må udvise forståelse for de ændringer i livsførelsen, som det medfører for både børn og voksne i familien. Franchisetager skal imidlertid også huske at værdsætte familiens indsats for ham eller hende.

Fornuftig privatøkonomi
Omgangen med mange penge fra den daglige omsætning kan give indtryk af, at man kan disponere over flere penge, end realiteten tilsiger. Det er jo af overskuddet, at franchiseager kan hæve sin løn, men franchisetager vil oftest opleve underskud i driften igennem den første lange tid. I begyndelsen er det derfor nødvendigt at være særdeles tilbageholdende med det beløb, der hæves til privatforbrug.  Først senere vil overskuddet vise sig i stand til at servicere både virksomhedsdriften og privatforbruget.

Respekt for helheden
Franchisetager erhverver retten til at drive virksomhed efter et koncept, der har vist sin evne til succes. Gode ideer skal videregives til franchisegiver, som vurderer deres mulige værdi for helheden. Det dur derfor ikke at tro, at man selv kan tilføre konceptet bedre produkter eller tiltag end de forudsatte. Den, der ved bedre, og som har svært ved at respektere aftalte regler, skal vælge en anden beskæftigelse end livet som franchisetager, hvor samarbejdet er i højsædet.

To top