Egenkapital

Krav til disponibel egenkapital
Når du gerne vil være franchisetager, og du har fundet det koncept, du kunne tænke dig at blive selvstændig med, bliver du af franchisegiver mødt med et krav om at kunne råde over en bestemt sum, som ofte benævnes som  den ”disponible egenkapital”.

Hvad er disponibel egenkapital
Din disponible genkapital er den sum penge, som du har mulighed for at disponere over i form af indeståender på bankkonti samt værdipapirer og andre værdier, der let kan omsættes til kontantbeløb herunder friværdi i egen bolig, hvis denne uden videre kan belånes med eksempelvis et realkreditlån.  Modsætningen til egenkapital er fremmedkapital, som du eventuelt får stillet til rådighed af andre.

Hvorfor krav til disponibel egenkapital
Når franchisegiver stiller krav om, at du råder over en bestemt kapital, er det for at gøre dig opmærksom på, at du skal have en tilstrækkelig egenkapital for at kunne købe retten til at blive franchisetager med det valgte koncept. Køb af retten forudsætter oftest også, at du skal kunne investere i eksempelvis nødvendige lokaler, inventar og lager. Du skal nok også have en driftskredit til at finansiere den første tids husleje, lønninger og andre omkostninger med, fordi der oftest går lidt tid, før den nye virksomhed kan finansiere de omkostninger ud af omsætningen. Investeringerne skal du kunne finansiere med egne penge, igennem leasing eller lån og driftskreditten skal du sikkert have stillet til rådighed af dit pengeinstitut, og det stiller også krav til størrelsen af din disponible egenkapital, så den er sikker på, at du ikke får for stor gæld at kæmpe med, når du begynder din nye virksomhed.

Stor eller lille disponibel egenkapital
Kravene til  din disponible egenkapitals størrelse kan være store eller små, det afgøres helt af det koncept, som du vælger og af de forudsætninger, som  konceptets franchisegiver har opstillet. Du kan således blive franchisetager uden ret megen disponibel egekapital, hvis franchisen kun koster lidt  at købe, og hvis der ikke er forudsat behov for kontor- eller forretningslokale, lager eller inventar. Ved de fleste franchisetilbud forudsættes dog nogle hundrede tusinde i disponibel egenkapital eller flere og ved andre tælles beløbet i  millioner.

To top