Virksomheder til salg

I nogle franchisekæder er der franchisetagere, som har haft deres forretning så længe, at franchiseaftalen snart udløber, og de derfor ønsker at sælge deres igangværende virksomhed til en ny ejer. Det kan også være, at franchisegiver har deres virksomhed til salg.

Franchisetager kan kun sælge til en køber, når den nye køber bliver godkendt af franchisegiver. Godkendelse har til formål at sikre, at køber egner sig til franchisen, at køber har de nødvendige økonomiske midler og at købsprisen er så rimelig, at køber kan drive en god forretning.

Større krav til kapital
Det kan være godt for dig at begynde med en virksomhed til salg, men som regel skal de påregne, at du skal have en større kapital for at kunne finansiere købet, for du også skal betale for en allerede opbygget goodwill. Til gengæld kan det nogle gange være nemmere at få bankaccept til finansiering af en gående forretning, der kan dokumentere sit forretningsgrundlag, end til anskaffelse af en ny.

Regnskab
Sælgers regnskab med alle specifikationer er det, der afgøre, om du findere salgsprisen fornuftig eller ikke. Bed om i hvert fald tre års regnskab. Studer, hvordan tallene har udviklet sig over årene og få din revisors bistand til at vurdere den rigtige pris på baggrund af den viden.

Handels dokumenter
Når du laver handelsaftalen anbefales, at du anvender professionel bistand. Du skal nemlig sikre dig, at der er taget højde for enhver ubehagelig overraskelse, der eventuelt opstår på et senere tidspunkt

To top