Forbud mod internetsalg fundet i strid med konkurrencereglerne

shutterstock_105520154_kopi

Konkurrencemyndigheden i Frankrig har for nylig pålagt Bang & Olufsen A/S (B&O) en bøde på EUR 900.000 for, i strid med de franske og EU-retlige konkurrenceregler, at have forbudt sine franske forhandlere at foretage internetsalg.
  
Selvom B&Os distributionsaftaler ikke udtrykkeligt forbød internetsalg, fandt den franske konkurrencemyndighed, at B&O reelt havde forbudt sine forhandlere at sælge B&O-produkter via internettet. Baggrunden var, at B&O havde fremsendt et brev til forhandlerne, hvori de blev anmodet om ikke 1) at benytte B&Os logoer eller varemærker på deres hjemmesider, eller 2) at referere til B&O på hjemmesiden i øvrigt, medmindre formålet med disse henvisninger var at gøre opmærksom på deres ret til at distribuere og rådgive om B&Os produkter via de fysiske butikker.
 
Det faktum at visse kategorier af forhandlere kunne ansøge B&O om at få en særskilt side under B&Os globale hjemmeside, var ifølge den franske konkurrencemyndighed ikke i sig selv tilstrækkeligt til at lovliggøre B&Os adfærd. Konkurrencemyndigheden udtalte i den forbindelse, at der ikke i var blevet oprettet sådanne forhandlersider.
 
Den franske konkurrencemyndighed underbyggede sin afgørelse ved at henvise til en dom afsagt af EU-domstolen i 2011. Her blev fastslået, at et forbud mod internetsalg som hovedregel vil udgøre en ulovlig begrænsning af konkurrencen, medmindre der foreligger en objektiv begrundelse herfor. Hertil bemærkede EU-domstolen, at behovet for at opretholde et prestigebetonet image ikke vil kunne begrunde et forbud mod internetsalg. Det blev tilsvarende understreget, at argumenter vedrørende nødvendigheden af at tilbyde individuel rådgivning og behovet for at sikre kunder mod forkert anvendelse af produkter kun i særlige tilfælde accepteres.
  
Den franske sag understreger, at forbud mod internetsalg oftest vil være i strid med konkurrencereglerne, og at muligheden for at begrunde sådanne objektivt er meget begrænset.  Som udgangspunkt er det dog lovligt for en distributør at stille visse kvalitative krav til udformningen af forhandleres hjemmesider og at opstille retningslinjer for deres adfærd i forbindelse med internetsalg.
 

To top