Aftaleforholdet er centralt i vurderingsgrundlaget
Når banken skal vurdere muligheden for finansiering af indtræden i en kæde, er det først og fremmest aftalen mellem den erhvervsdrivende og kæden som vurderes. I denne aftale ligger mange vigtige faktorer. Hvad skal der investeres/betales for at komme ind i kæden og hvad koster det at komme ud igen? Hvilke styrker er der i kædesamabejdet? Er der tale om køb eller leje af lokaler? Hvor stor en del af markedføring, administration osv., skal den erhvervsdrivende selv betale? Osv. 

Forbered et gennemarbejdet budgetmateriale
For at vurdere casen er det også nødvendigt med et gennemarbejdet budgetmateriale. Når der er tale om en ny enhed i kæden,  foreligger der naturligt nok ikke nogen regnskaber for netop denne enhed, og derfor er det vigtigt med et budget som er så realistisk som muligt. I denne sammenhæng kan der evt. indhentes oplysninger fra en sammenlignelig enhed i kæden. Det kan være en enhed med sammenlignelig beliggenhed, kundegrundlag mv. 

Individuelle faktorer
Ligesom med alle andre former for investering er valget af finansieringsformer individuelt ud fra den erhvervsdrivendes økonomiske styrke og skattemæssige forhold. 

Det afhænger naturligvis også af hvilken virksomhedsform du ønsker at drive kæden i. 

Der ligges vægt på en række forskellige forhold i forbindelse med finansieringen når en finansiel samarbejdspartner vurderer en kæde:

  • Konceptets bæredygtighed: Kernekompetencen i konceptet, varemærkets opbygning, kundegrundlag, produkter/sortiment, konkurrencesituation, markedspotentitale, markedsføring, beliggenhed, butikslejemål/ejendom, indretning, uddannelse, administration, fremskaffelse af kapital. 
  • Ledelsens kvalifikationer: Hidtidige forløb/resultater, troværdighed/moral, branchekendskab, økonomisk fundament. 
  • Gældsserviceringsevnen: Evnen til at betale lån og kreditter tilbage. 
  • Sikkerhedsstillelse: Aktiver, offentlige støtteordninger, personlige sikkerheder

     

     

To top