Om lov og ret i frivillige kæder


Der findes ingen specifik lovgivning for frivillige kædedrift eller for køb og salg af virksomhed, der er tilknyttet en frivillig kæde. En række love af bredere karakter har imidlertid indirekte indflydelse på parternes løbende forhold og den aftale, der indgås mellem foreningens eller selskabets kædekontor.

Først of fremmest vil de almindelige regler om vedtagelse, fortolkning og tilsidesættelse af aftaler også finde anvendelse på franchiseaftaler. Det er derfor vigtigt, at kædeaftalen er klart tydeligt formuleret og parternes rettigheder og forpligtelser er rimeligt afbalanceret. Alternativt risikerer parterne, at der efterfølgende opstår tvivl om, hvad der er aftalt, og domstolene har mulighed for at tilsidesætte eller ændre urimelige vilkår i aftalen. 

Derudover vil lovgivningen omkring eksempelvis aktie- og anpartsselskaber, markedsføring, immaterialret, pantsætning, konkurs og fast ejendom også indirekte kunne få indflydelse på parternes forhold.

Lovgivning omkring franchising


Der findes ikke nogen egentlig franchiselovgivning i Danmark. En række love af bredere karakter har imidlertid indirekte indflydelse på franchiseaftalen og parternes løbende forhold. 

Først of fremmest vil de almindelige regler om vedtagelse, fortolkning og tilsidesættelse af aftaler også finde anvendelse på franchiseaftaler. Det er derfor vigtigt, at franchiseaftalen er klart tydeligt formuleret og parternes rettigheder og forpligtelser er rimeligt afbalanceret. Alternativt risikerer parterne, at der efterfølgende opstår tvivl om, hvad der er aftalt, og domstolene har mulighed for at tilsidesætte eller ændre urimelige vilkår i aftalen.  

Derudover vil lovgivningen omkring eksempelvis aktie- og anpartsselskaber, markedsføring, immaterialret, pantsætning, konkurs og fast ejendom også indirekte kunne få indflydelse på parternes franchiseforhold.

Lidt mere specifikt indeholder konkurrencelovgivningen regler, der eksempelvis sætter rammer for, i hvilket omfang parterne kan aftale et forbud mod at drive konkurrerende virksomhed. 

Som supplement til den egentlige lovgivning findes i Danmark et etisk regelsæt for franchising. Franchisekæder bør overholde dette etiske regelsæt, og det er et krav for at være medlem af Dansk Franchise Forening.

To top