Før du sætter din virksomhed til salg, er der en række overvejelser, du skal gøre dig:

Kædeaftalen
Giver kædeaftalen mulighed for, at du frit kan sælge, eller skal  køber, pris og vilkår forelægges kædekontoret. 

Hvem er køberen af din virksomhed?
Gør dig klart, hvem der er den potentielle køber af din virksomhed, herunder særligt om det er en industriel køber i form af en kapitalfond, der kan købe en hel række af kædebutikker for at opnå stordriftsfordele. Eller om køberen er en privatperson, der køber virksomheden for at kunne fortsætte den stabile indtjening.

Hvor stor er afhængigheden af ejeren i dag?
Vurder afhængigheden af ejeren. Hvis virksomheden er meget afhængig af ejeren og en del af kundegrundlaget vil forsvinde, hvis ejeren skiftes ud, er prisen for virksomheden naturligvis ikke så høj, som hvis virksomheden ikke er afhængig af ejeren.

Planlæg salg i god tid?
Overvejer du at sælge din virksomhed, er det vigtigt, du får det planlagt i god tid. Har du den rigtige skattemæssige struktur for at kunne afhænde, har du fået gjort virksomheden mindre personafhængig, har du vist de rigtige økonomiske resultat i en årrække. Alle disse forhold er medvirkende til, at det er nemmere for en køber at overtage din virksomhed og dermed også betale en højere pris.

Hvad skal prisen være?
Når man skal sælge en virksomhed, man har drevet en årrække, vil man ofte selv være mere positiv end en køber, hvad angår prisen. I den forbindelse er det vigtigt, at man kan fremlægge nogle gode historiske resultater, samt nogle realistiske og underbyggede budgetter for de kommende år. En køber vil altid kræve at se disse ting igennem, ligesom de ofte skal i banken og låne til købet. Bankerne vil i den forbindelse ofte se på tilbagebetalingsperioden korrigeret for en rimelig løn.

Har du den rigtige rådgiver på din side?
Inden du overvejer at sætte din virksomhed til salg, kan det være en god idé at få gennemgået den nuværende struktur for at sikre, at virksomheden er salgsmoden, da dette vil medføre en betydelig højere pris, end hvis den ikke er. Det er derfor vigtigt, du får valgt den rigtige rådgiver til at assistere dig med forberedelserne og evt. også med at finde den rigtige køber, da dette ofte kan medføre en bedre pris på virksomheden.


To top