Franchiserådigver Tom Skovbon har 25 års erfaring med franchising og kædedrift – på egen krop og som rådgiver for både små og store kæder samt virksomheder som overvejer at omlægge til kædedrift. Tom Skovbon har også været direktør for en lang række franchise og frivillige kæder. Tom Skovbon er i dag en vel anseet rådgiver og indehaver af virksomheden FrnchiseHub, hvor mennesker og kæder matches. Tom er dermed i løbende kontakt med mulige franchiseemner og kæder, så han hele tiden har fingeren på markedets puls.

Såfremt I overvejer om I skal omlægge virksomheden til kædedrift eller om franchising i det hele taget er noget for jer på det marked, hvor I opererer, er det en god ide at booke enten et foredrag eller en konsulentpakke. Vi tilbyder også foredrag til partnerne indenfor en kæde, så man kan optimere drift og kommunikation. Eller undervisning i franchise. 

Foredraget egner sig bedst, hvis en større kreds skal have en mere overordnet orientering om mulighederne. Såfremt direktion eller bestyrelse ønsker at blive klædt på indenfor franchise, eller man ønsker at effektivisere sin kæde anbefaler vi, at man kontakter os og får et tilbud på en målrettet konsulentpakke. 

FOREDRAG

Overvejer I franchising i virksomheden eller dele af den?
Rådgivning af bestyrelse og direktion ved overvejelser om kædedrift.

Om franchising og kædeformer
Indføring i kædeformerne og deres forskelligheder med særligt fokus på franchising.

Det velfungerende kædesamarbejde
Sådan skabes god kommunikation og godt samarbejde med virksomhedens kædedeltagere/franchisetagere.

Priser

Foredrag og undervisnig
Halv dag 6 timer inkl. transporttid  8.500 kr. 
Hel dag 10 timer inkl. transporttid 15.000 kr.  

Målrettet rådgivning af virksomheder 
Efter tilbud

Diverse
Specialtilbud gives på større eller længevarende opgaver. 

Kontakt os for at høre nærmere eller hvis I har særlige behov.

 

To top