Vælg betalingsform

Du kan betale dit abonnement med betalingskort eller faktura. Abonnementet betales forud for aftalesperioden. Du kan til en hver tid opsige dit abonnement direkte fra din administrationsside eller ved henvendelse til ChainIndex. Såfremt du ikke opsiger dit abonnement inden aftaleperiodens udløb fornys dit abonnement automatisk.

To top